Afdelingerne

Læs mere om de kollegier der hører under eller administreres af Kollegieboligselskabet
 

   
Rasmus Rask Kollegiet
Kollegieboligselskabet
Munke Mose Park
 Kollegieboligselskabet
Bredstedgade kollegiet
Kollegieboligselskabet
Carl Nielsen Kollegiet
Kollegieboligselskabet
       
Pjentedamskollegiet
Kollegieboligselskabet
Hans Tausenkollegiet
Kollegieboligselskabet
Lindekollegiet
Kollegieboligselskabet
Slotsgadekollegiet
Kollegieboligselskabet
       
Blangstedgårdkollegiet
Kollegieboligselskabet
Tornbjergkollegiet
Kollegieboligselskabet
Åløkkekollegiet
Kollegieboligselskabet
J.B. Winsløwkollegiet
Kollegieboligselskabet
   

Cortex Park
Kollegieboligselskabet

Skt. Jørgensgade
Privat kollegium
Bikubenkollegiet
Privat kollegium
Harekæret
Private ungdomsboliger
     

Isgårdsvænget
Private ungdomsboliger