Afstande
Her kommer en oversigt over afstande fra afdelingerne til uddannelsessteder og andre centrale vigtige adresser
 

Afstande: 2. Rasmus Rask Kollegiet 4. J.B. Winsløw Kollegiet 5. Teknisk Kollegium
Centrum 3 km 0 km 0 km
Universitetet 7 km 5 km 4 km
Banegården 4 km 2 km 2 km
Teknikum 6 km 3 km 2 km
KBS - Kollegieboligselskabet 8 km 5 km 4 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km 0-1 km 0-1 km
Sygehuset 4 km 0 km 1 km
Lærer/Pædagog seminariet 0 km  4 km 4 km
Tietgenskolen - Nonnebakken 4 km 1 km 0 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 0 km  4 km 4 km
Dalum Landbrugsskole 7 km 4 km 4 km
       
Afstande: 11. Hans Tausen Kollegiet 12. Linde Kollegiet 13. Slotsgade Kollegiet
Centrum 0 km 0 km 0 km
Universitetet 4 km 4km 4 km
Banegården 0 km 0 km 0 km
Teknikum 4 km 3 km 3 km
KBS - Kollegieboligselskabet 6 km 5 km 5,5 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km 0-1 km 0-1 km
Sygehuset 2 km 3 km 2 km
Lærer/Pædagog seminariet 4 km 4 km 4 km
Tietgenskolen - Nonnebakken 1 km 1 km 1 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 4 km 4 km 4 km
Dalum Landbrugsskole 5 km 4 km 5 km
       
Afstande: 10. Åløkke Kollegiet Skt. Jørgens Kollegiet Harrekæret
Centrum 1 km 8km 8 km
Universitetet 5 km 5 km 5 km
Banegården 1 km 8 km 8 km
Teknikum 4 km 6 km 6 km
KBS - Kollegieboligselskabet 7 km 4,5 km 5 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km 0-1 km 0-1 km
Sygehuset 2 km 9 km 9 km
Lærer/Pædagog seminariet 3 km 12 km 12 km
Tietgenskolen - Nonnebakken 2 km 8 km 8 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 3 km 12 km 12 km
Dalum Landbrugsskole 6 km 7km 7km
     
Afstande: 7. Carl Nielsen Kollegiet 15. Tornbjerg Kollegiet Bikuben Kollegiet
Centrum 4 km 6 km 0 km
Universitetet 3 km 3 km 5 km
Banegården 4 km 6 km 1 km
Teknikum 1 km 4 km 3 km
KBS - Kollegieboligselskabet 4 km 2,5 km 6 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km 0-1 km 0-1 km
Sygehuset 4 km 7 km 2 km
Lærer/Pædagog seminariet 7 km 10 km 4 km
Tietgenskolen - Nonnebakken 4 km 7 km 1 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 7 km 10 km 4 km
Dalum Landbrugsskole 2 km 5 km 5 km
       
Afstande: 6. Bredstedgade Kollegiet 14 .Blangstedgård Kollegiet 8. Pjentedams Kollegiet
Centrum 1 km 5 km 0 km
Universitetet 5 km 2 km 5 km
Banegården 0 km 6 km 0 km
Teknikum 3 km 4 km 3 km
KBS - Kollegieboligselskabet 6 km 2 km 5,5 km
Indkøbs-muligheder 0-1 km 0-1 km 0-1 km
Sygehuset 3 km 7 km 3 km
Lærer/Pædagog seminariet 5 km 10 km 5 km 
Tietgenskolen - Nonnebakken 2 km 7 km 1 km
Tietgenskolen - Elmelundsvej 5 km 10 km 5 km
Dalum Landbrugsskole 5 km 5 km 4 km