Ansøgning

Ansøgning til ungdoms - og kollegieboliger foregår elektronisk via www.studiebolig-odense.dk

 


Hvem kan søge ungdoms-/kollegieboliger?
Ungdoms-/kollegieboliger kan søges af alle unge under uddannelse eller unge med særlige behov. Ved tildeling af bolig til unge med særligt behov stilles der krav om dokumentation fra sagsbehandler eller lignende. Unge med særlige behov, som ikke er under uddannelse, har en maksimal lejeperiode på 1 år. Indflytning kan ske 3 måneder før start på uddannelse.

Boligtilbud
Vi kontakter dig automatisk pr. e-mail, når det er din tur til at modtage et boligtilbud.
Ønsker du ikke den tilbudte ungdoms-/kollegiebolig skal du meddele dette elektronisk på www.studiebolig-odense.dk inden tidsfristens udløb. Hører vi ikke fra dig, bliver du slettet som ansøger.

Hvornår kan du søge?
Du kan tidligst søge ungdoms-/kollegiebolig 12 måneder før uddannelsesstart.
Du kan få en bolig 3 måneder før studiestart.

Ventetider
Det er meget svært at svare på, hvor lang ventetiden på de enkelte boliger er. De følgende ventetider er derfor også kun et groft skøn.

Værelse: 1 - 3 måneder (delt køkken og bad)
1- og 2-værelseslejligheder i Odense C: 6 - 18 måneder
1- og 2-værelseslejligheder udenfor Odense C: 3 - 6 måneder
Undtagelser er Bikuben-kollegiet, Munke Mose Park, J.B. Winsløwkollegiet og Cortex Park, hvor man må forvente 1-2 års ventetid på alle boligtyper.

Fortrinsret til bolig
Som ansøger opnår man fortrinsret til boligerne, hvis man søger på alle boligafdelinger samt på fælles bad og køkken. Kollegieboligselskabet anbefaler, at man særligt omkring studiestart søger på denne måde for at optimere chancerne for at få en studiebolig. Du kan læse mere om hvordan www.studiebolig-odense.dk prioriterer ansøgninger under punktet Information på www.studiebolig-odense.dk 

Ændringer til ansøgningen
Ændringer i en allerede oprettet ansøgning skal ske på www.studiebolig-odense.dk
 
Hvor længe kan du bo i ungdoms-/kollegiebolig?
Du skal opsige dit lejemål, når du har afsluttet eller afbrudt din uddannelse.
Loven kræver, at vi ca. en gang om året kontrollerer, at du er studieaktiv. 

Opdateret 12.02.2014