Opsigelse og Fraflytning

HUSK en opsigelse skal være skriftlig

Opsigelsesblanket finder du nederst på denne side som et link til penneo.com, hvor du udfylder den elektronsik og underskriver med dit NemId - læs informationen herunder først.

Opsigelsesbestemelserne er beskrevet i lejekontraktens §2.
 
Når du fraflytter dit lejemål, skal kollegiets ejendomsfunktionærer (portnerne) gennemgå din bolig med henblik på registrering af eventuelle fejl og mangler.

Du bliver indkaldt skriftligt til fraflytningssynet med mindst en uges varsel.

Nøgler og vaskekort skal afleveres ved synet. Har du ikke mulighed for at være til stede ved synet, skal nøglerne og vaskekort afleveres til ejendomsfunktionærerne senest på synsdagen. I modsat fald foretager vi en omkodning af boligens låse for din regning. Afleverer du ikke vaskekort, trækker vi dig for udstedelse af nyt på din fraflytningsopgørelse.

Alle møbler, der er registreret på lejemålet, skal forefindes i boligen ved synet.

Boligen skal afleveres rengjort. Der henvises til vedligeholdelsesreglement for kollegiet som kan findes under den enkelte afdeling.

Er boligen ikke klargjort til syn til det fastlagte tidspunkt, foretages klargøring på din regning.

Synsrapporten udfærdiges elektronisk og fremsendes på email til dig inden 14 dage efter synet. Den endelige flytteafregning modtager du senest 4 uger efter modtagelsen af den sidste faktura fra istandsættelsen.. Det er vigtigt, at du oplyser din nye adresse, samt kontoinformation fra dit pengeinstitut, så vi kan overføre dit tilgodehavende til dig.

Åbn linket, udfyld, udskriv, underskriv og send: Opsigelsesblanket

Opsigelsen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse.

Kollegieboligselskabet
Cortex Park 18 A
5230 Odense M
e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.