Betingelser
Kollegieboligselskabet må nødvendigvis modregne beløb i dit depositum, hvis vi konstaterer mangler. Derfor skal du være opmærksom på at aflevere nøgler, vaskekort (ikke alle afdelinger) og lånte/lejede effekter.
 
Fraflytningssynet vil blive foretaget på den dato der påføres opsigelsen fra kl. 8,00 om morgenen og fremefter. Fraflytningsdatoen skal enten være den 1. eller 15. i en måned og det er ikke muligt at ændre synstidspunktet efterfølgende.

Bortkommet vaskekort koster kr. 150.-

Bortkommet chipnøgle til elektroniske låse og vaskeri koster kr. 300,- pr. stk.

Bortkomne nøgler kan koste op til kr. 3.500,- fordi vi skal skifte låsen. Prisen varierer dog en del fra afdeling til afdeling, da det afhænger af hvordan låsesystemet er sammensat.

For overførsel til udenlandsk konto trækkes der kr. 50,- fra tilgodehavendet inden det sendes afsted, til dækning af transferomkostningerne i Danmark. De udenlandske omkostninger varierer og betales af modtager. Der kan forekomme gebyrer helt op til kr. 300,- i udlandet.