Malings bilag
Denne beskrivelse skal følges, hvis du selv vælger at male din lejlighed.

Kollegieboligselskabet anbefaler ikke, at du selv maler lejligheden.  Du risikerer, at din indsats ikke lever op til kravene ved syn, hvorefter du skal bekoste en maler til at udføre arbejdet. Vi anvender professionelle malere og har dermed en kvalitetssikring af arbejdet.

Malerbehandling af vægge og lofter

Maling af vægge og lofter i værelser, køkkener og badeværelser skal udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til vedligeholdesesreglementet for det pågældende kollegium.

Døre, vinduer og fodpaneler samt andet træværk må ikke males medmindre der laves en aftale med portner.

Fremgangsmåden er i hovedregel som følger:

Afrensning:  Stearin, klister efter klæbebånd m.v. skal afrenses/fjernes.
   Vægge og lofter gives en lettere afvaskning med en opfugtet klud.

Lukning af huller: Huller udfyldes med gips om nødvendigt i 2 omgange.
   Efter tørring slibes med fint sandpapir til overflade er helt glat med væg.

Afdækning
:  Gulv dækkes med pap eller plastik.
   Paneler m.v. afdækkes mod væge og loft med afdækningstape (maletape).

Maling:   Gipsede arealer og huller pletmales.
   Efter tørring males vægge og lofter 1 eller 2 gange. Maling skal være tør inden eventuel 2. gang maling.
   Der benyttes egnede pensler og malerrulle(lammeskind) og der skal bruges arbejdsbelysning på ca. 100 W.

Afslutning:  Tape og afdækning fjernes.
   Eventuelle malerpletter afvaskes / fjernes.

Hvis overmaling sker med en anden malingstype og/eller farve kan det medføre ekstra omkostninger for lejer til istandsættelse ved fraflytning.

Opdateret af KOLLEGIEBOLIGSELSKABET - 11. december 2009