Overdragelse af Ejendele

Hvis både indflytter og fraflytter i forbindelse med overdragelse af lejemål er enige om at visse effekter fra lejligheden skal blive, skal dette PDF-dokument afleveres ved fraflytningssyn underskrevet af begge parter.

 

Dokument : Overdragelse af ejendele