Cykelinformation

På alle vore afdelinger er det med mellemrum nødvendigt at foretage en indsamling af gamle og brugte cykler, der er efterladt af fraflyttede beboere. Disse cykelindsamlinger kan ske på initiativ af afdelingsbestyrelsen eller af selskabets varmemester.

Der findes selvfølgelig regler for, hvordan det skal foretagå:

  1. 14 dage før indsamlingen vil du modtage en varsling via e-mail eller brev i postkassen. Varslingen indeholder en dato for, hvornår cyklerne mærkes, og hvornår cyklerne tidligst fjernes fra afdelingen.
  2. Alle cykler bliver mærket med sedler eller strips på den varslede dato. De beboere, der anvender deres cykler, fjerner selv sedler eller strips fra deres cykler før indsamlingsdagen.
  3. På indsamlingsdagen indsamles alle cykler, hvor der stadig sidder sedler eller strips på, og de sættes i depot.
  4. Tidligst 4 uger derefter bliver cyklerne afhentet af politiets hittegodskontor, der opbevarer cyklerne i yderligere 1 måned, før cyklerne bliver solgt på auktion.

Er din cykel forsvundet i forbindelse med en cykelindsamling, skal du først kontakte varmemesteren, da de opbevarer cyklerne i 4 uger, før de bliver afleveret til hittegodskontoret.

 

Der sker ikke cykelindsamlinger i perioden 1. juli til 1. september, da mange beboere i denne periode kan være bortrejst. Rejser du bort i længere tid end 4 uger udenfor sommerferien, bør du ikke efterlade din cykel på afdelingens arealer eller cykelskure, med mindre du har sikret dig, at en anden beboer passer på din cykel i den periode, du er væk.

 

Andre vigtige regler for cykler

Hvis du har fået tilladelse til at fremleje din lejlighed, må din cykel ikke befinde sig i afdelingen. Hvis du vælger at fremleje din cykel med dit lejemål, så er det stadig dit ansvar, at fremlejetager er klar over konsekvensen ved cykelrazziaen, da du som fremlejergiver modtager alt information. 

 

Cykler eller andet, der står på gange eller trappeopgange, der udgør en flugtvej, bliver fjernet uden varsel. Hvis du ikke henvender dig til varmemesteren senest 4 uger efter, at dine ejendele er fjernet, kan de være afleveret til hittegodskontoret. Vil du have dine ejendele udleveret af varmemesteren, bliver du opkrævet en udgift på min. 1 times arbejde på den efterfølgende måneds huslejeopkrævning.

 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at holde afdelingen ansvarlig for evt. tab af din cykel, hvis den er forsvundet ved en cykelindsamling, hvor ovenfor nævnte regler er overholdt. Det samme gælder henstillede ting, der er fjernet på gange og trapper, der udgør en flugtvej.