Fremleje

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, så kan du herunder læse reglerne for dette

 1. Man skal have en gyldig grund til at fremleje sin bolig. Gyldige grunde inkluderer: orlovserklæring, praktikaftale, udvekslingsaftale.

 2. Det skal dokumenteres overfor KBS, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden.
  a. Fremlejegiver skal medsende dokumentation for gyldig fremlejegrund, hvoraf dato for f.eks. praktikaftale eller udvekslingsaftale fremgår.

 3. I fremlejeperioden overtager fremlejetager alle de forpligtelser og rettigheder der er gældende for lejemålet ifølge den gældende lejekontrakt.

 4. Rettigheder og forpligtigelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vær opmærksom på, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster, både på inventar i lejemålet, og for inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne, dog således at afdelingen altid vil holde fremlejegiveren ansvarlig for skader, og denne er henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet.

 5. Huslejen for lejemålet opkræves hos fremlejetager – KBS vil sende et girokort i slutninger af hver måned. Fremlejetager har også mulighed for at tilmelde huslejen til automatisk betaling. Det er dog vigtigt, at fremlejetager husker at afmelde dette igen ved fraflytning. På samme måde skal fremlejegiver huske at afmelde eventuel automatisk betaling ved overdragelse.

 6. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje.

 7. Der må ikke opkræves ekstra for evt. møblering

 8. Det er ikke tilladt at holde husdyr.

 9. Fremlejetager er bekendt med gældende aftaler for af delingen såsom husorden, vedligeholdelsesreglement m.m.

 10. Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el og varmeregnskab.

 11. Fremlejegiver hæfter over for afdelingen for efterbetaling af eventuelt vand, el og varmeregnskab.

 12. Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du og fremlejetager udfylde og underskrive en fremlejeaftale, samt sende studiedokumentation (se pkt. 2). Dette skal sendes til administrator: kbs@kollegieboligselskabet.dk.

Udfyld denne fremlejeaftale og send den til Kollegieboligselskabet, hvis du ønsker at fremleje din bolig