Fremleje

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, så kan du herunder læse reglerne for dette

 1. Man skal have en gyldig grund til at fremleje sin bolig. Gyldige grunde inkluderer: orlovserklæring, praktikaftale, udvekslingsaftale.

 2. Det skal dokumenteres overfor KBS, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden.
  a. Fremlejegiver skal medsende dokumentation for gyldig fremlejegrund, hvoraf dato for f.eks. praktikaftale eller udvekslingsaftale fremgår.

 3. I fremlejeperioden overtager fremlejetager alle de forpligtelser og rettigheder, der er gældende for lejemålet ifølge den gældende lejekontrakt.

 4. Rettigheder og forpligtigelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vær opmærksom på, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster, både på inventar i lejemålet og på inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne. Praksis er her, at afdelingen altid vil holde fremlejegiveren ansvarlig for skader og fremlejegiver er så henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet.

 5. Huslejen for lejemålet bliver opkrævet  hos fremlejetager – KBS vil sende et girokort i slutningen af hver måned. Fremlejetager har også mulighed for at tilmelde huslejen til automatisk betaling. Det er dog vigtigt, at fremlejetager husker at afmelde dette igen ved fraflytning. På samme måde skal fremlejegiver huske at afmelde eventuel automatisk betaling, når fremlejetager tager over.

 6. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje.

 7. Der må ikke opkræves ekstra for evt. møblering

 8. Det er ikke tilladt at holde husdyr.

 9. Fremlejetager er bekendt med gældende aftaler for af delingen såsom husorden, vedligeholdelsesreglement m.m.

 10. Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el og varmeregnskab.

 11. Fremlejegiver hæfter over for afdelingen for efterbetaling af eventuelt vand, el og varmeregnskab.

 12. Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du og fremlejetager udfylde og underskrive en fremlejeaftale, samt sende studiedokumentation (se pkt. 2). Dette skal sendes til administrator: kbs@kollegieboligselskabet.dk.

Udfyld denne fremlejeaftale og send den til Kollegieboligselskabet, hvis du ønsker at fremleje din bolig