Storskrald

Odense Kommune har en storskraldsordning, der er gratis for alle. Man kontakter Odense Renovationsselskab på tlf. 6313 8200 og aftaler adressen, hvor man sætter sine ting, samt hvilken dag det bliver hentet. På den aftalte dag bærer man sine ting ned og stiller dem som aftalt, hvorefter renovationsselskabet henter tingene.


Elektronik affald er ikke dækket af storskraldsordningen.


Hvis du vil læse mere om affaldssortering, kan vi anbefale, at du læser mere på Odense Renovationsselskabs hjemmeside.