Dagsorden for kommende bestyrelsesmøde

Herunder finder du dagsorden for kommende bestyrelsesmøde i Kollegieboligselskabet. Dagsordenen bliver offentliggjort 8 dage før mødet.

 

Dagsorden for møde den 13. juni 2022.