Afdelingsmøde

Afdelingsmødet er din mulighed for indflydelse.

#

Afdelingsmødet er din mulighed for indflydelse på hvad der skal ske i din afdeling.

 

Inden afdelingsmødet har du mulighed for at stille forslag, hvis du har en god idé til en ændring eller nyskabelse. Tag gerne fat i din afdelingsbestyrelse i god tid inden mødet. Husk at forslag skal være Kollegieboligselskabet i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

 

Under afdelingsmødet bliver regnskabet for 2017 gennemgået og budgettet for 2019 bliver fastlagt.

 

Sidst på afdelingsmødet bliver der valgt medlemmer og suppleanter til jeres afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen er dem vi har den daglige kontakt med.

 

Vi håber at se så mange som muligt til hvert møde.

 

En mødeplan følger snarest muligt.