Nyttig information om Kollegieboligselskabet

Kollegieboligselskabet blev oprettet i 1973 af tre kollegier i Odense som et ”non-profit”-foretagende, hvor ingen tjener penge på boligerne. Huslejerne dækker udelukkende de faktiske omkostninger til administration og vedligeholdelse.

 

I 1998 blev selskabet omdannet til et alment boligselskab. Det betyder, at vi som bygherre opfører og renoverer bygninger, der skal anvendes til kollegier- og ungdomsboliger.

 

Bestyrelsen består af 7 beboervalgte og 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne. Disse, med naturligt flertal af kollegianere, har afgørende indflydelse på de beslutninger, der tages. Vi har som selskab derfor et unikt kendskab til uddannelsessøgendes særlige vilkår og behov.

 

Kollegieboligselskabet er administrationsselskab for Foreningen Kollegienet Odense og private kollegie- og studieboliger. Omkring boligpolitik og lovgivning samarbejder Kollegieboligselskabet med kollegieadministrationsselskaberne i resten af landet og med de tilsvarende organisationer i de øvrige nordiske lande. Vi er medlem af Boligselskabernes Landsforening.

 

Kollegieboligselskabet har i dag 12 fastansatte medarbejdere omfattende administration, ejendomsfunktionærer og rengøring. Vi tilbyder desuden studiejobs til unge under uddannelse og har p.t. 4 engagerede unge studerende, svarende til en fuldtidsstilling.

 

Kollegieboligselskabet er et moderne, aktivt boligselskab, som bygger og driver kollegier og ungdomsboliger i en af Danmarks bedste studiebyer, Odense.

 

Vi har både ungdomsboliger og kollegieværelser i et prisleje hvor alle kan være med.

 

Når du bor i en af vores boliger, opnår du at være en del af et socialt fællesskab, som vi gør meget for at opretholde og udbygge. Du får adgang til en lang række fælles aktiviteter, og du får som beboer en solid ballast, som kan komme dig til gode i årene fremover.

 

Igennem beboerdemokratiet kan du få indsigt i budgetter og driftsøkonomi og erfaring i at samarbejde, skabe enighed og stå til ansvar for egne og fælles beslutninger. Det giver erfaringer, som du kan bruge resten af livet.

 

Vi giver dig den bedste mulighed for at skabe et internationalt, personligt netværk. Kollegieboligselskabet giver plads til studerende fra mange lande. Vi har aftaler med Odenses forskellige uddannelsesinstitutioner, som formidler kontakt om udveksling. Det kan også komme dig til gode, ligesom udenlandske studenter kan få glæde af kontakten.